Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Nghị quyết số 62/NQ-CP của Chính phủ : V/v điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh để thành lập thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam


CHÍNH PHỦ
_____

Số: 62/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh để thành lập

 thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh để thành lập thị trấn Phú Thịnh – thị trấn huyện lỵ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam như sau:

Thành lập thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh trên cơ sở điều chỉnh 648 ha diện tích tự nhiên và 4.793 nhân khẩu của xã Tam Vinh.

Thị trấn Phú Thịnh có 648 ha diện tích tự nhiên và 4.793 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Phú Thịnh: Đông giáp các xã: Tam Đàn, Tam Thái, Tam Dân; Tây giáp xã Tam Vinh; Nam giáp xã Tam Dân; Bắc giáp xã Tam Phước và xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Tam Vinh còn lại 1.412 ha diện tích tự nhiên và 4.889 nhân khẩu.

Huyện Phú Ninh có 25.147 ha diện tích tự nhiên và 84.863 nhân khẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Tam Vinh, Tam Dân, Tam Đàn, Tam Thái, Tam An, Tam Lộc, Tam Đại, Tam Lãnh, Tam Phước, Tam Thành và thị trấn Phú Thịnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).  Trang

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ62CP.DOC (28672 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.