Thông tin chi tiết Nghị quyết của Chính phủ

Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ : V/v điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập phường thuộc thị xã Bỉm Sơn, thành lập phường thuộc thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa


CHÍNH PHỦ

________

Số: 61/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

 NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã

để thành lập phường thuộc thị xã Bỉm Sơn, thành lập phường

 thuộc thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

_______

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Quang Trung để thành lập phường Phú Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn; thành lập phường Quảng Tiến thuộc thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá như sau:

1. Thành lập phường Phú Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn trên cơ sở điều chỉnh 287,85 ha diện tích tự nhiên và 7.163 nhân khẩu của xã Quang Trung.

- Phường Phú Sơn có 287,85 ha diện tích tự nhiên và 7.163 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Phú Sơn: Đông giáp xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn; Tây giáp xã Quang Trung và phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn; Nam giáp xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn; Bắc giáp phường Ngọc Trạo và phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

2. Thành lập phường Quảng Tiến thuộc thị xã Sầm Sơn trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 328,77 ha diện tích tự nhiên và 18.515 nhân khẩu của xã Quảng Tiến.

- Phường Quảng Tiến có 328,77 ha diện tích tự nhiên và 18.515 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Quảng Tiến: Đông giáp xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn; Tây giáp xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương; Nam giáp phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn; Bắc giáp các xã: Hoằng Châu, Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các phường:

Xã Quang Trung còn lại 667,99 ha diện tích tự nhiên và 5.096 nhân khẩu.

Thị xã Bỉm Sơn có 6.688,59 ha diện tích tự nhiên và 56.893 nhân khẩu; có 08 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Phú Sơn, Ngọc Trạo, Bắc Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn, Ba Đình và 02 xã: Hà Lan, Quang Trung.

Thị xã Sầm Sơn có 1.788,83 ha diện tích tự nhiên và 60.913 nhân khẩu; có 05 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Quảng Tiến, Trường Sơn, Bắc Sơn, Trung Sơn và xã Quảng Cư.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH,

  TCCV, KTN, PL, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ61CP.DOC (49664 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.