Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang


CHÍNH PHỦ
_____

Số: 37/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã,

thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành A,

huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

_______

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Thành lập thị trấn Bảy Ngàn thuộc huyện Châu Thành A trên cơ sở điều chỉnh 1.302,64 ha diện tích tự nhiên và 11.990 nhân khẩu của xã Tân Hoà.

Thị trấn Bảy Ngàn có 1.302,64 ha diện tích tự nhiên và 11.990 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Bảy Ngàn: Đông giáp xã Tân Hoà, huyện Châu Thành A; Tây giáp xã Vị Bình, huyện Vị Thuỷ; Nam giáp xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp; Bắc giáp xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

2. Điều chỉnh 441,18 ha diện tích tự nhiên và 3.274 nhân khẩu còn lại của xã Tân Hoà vào xã Tân Thuận quản lý và được lấy tên là xã Tân Hoà.

Xã Tân Hoà có 2.019,7 ha diện tích tự nhiên và 11.747 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Hoà: Đông giáp thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A; Tây giáp thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A; Nam giáp xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp; Bắc giáp xã Trường Long A và Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

3. Thành lập xã Phú Tân thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở điều chỉnh 1.637 ha diện tích tự nhiên và 12.054 nhân khẩu của xã Phú Hữu.

Xã Phú Tân có 1.637 ha diện tích tự nhiên và 12.054 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phú Tân: Đông giáp huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp xã Phú Hữu, huyện Châu Thành; Nam giáp xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy; Bắc giáp xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành.

4. Thành lập xã Long Trị A thuộc huyện Long Mỹ trên cơ sở điều chỉnh 2.041,43 ha diện tích tự nhiên và 10.965 nhân khẩu của xã Long Trị.

Xã Long Trị A có 2.041,43 ha diện tích tự nhiên và 10.965 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Long Trị A: Đông giáp xã Long Trị, huyện Long Mỹ; Tây giáp thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ; Nam giáp xã Long Phú, huyện Long Mỹ; Bắc giáp xã Long Bình, huyện Long Mỹ.

5. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn:

Huyện Châu Thành A có 15.662,18 ha diện tích tự nhiên và 107.713 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Trường Long Tây, Tân Phú Thạnh, Thạnh Xuân, Nhơn Nghĩa A, Trường Long A, Tân Hoà và các thị trấn: Cái Tắc, Rạch Gòi, Một Ngàn, Bảy Ngàn.

- Xã Phú Hữu còn lại 1.647 ha diện tích tự nhiên và 11.243 nhân khẩu.

Huyện Châu Thành có 13.454,37 ha diện tích tự nhiên và 89.242 nhân khẩu, có 09 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thị trấn Ngã Sáu và các xã: Phú Hữu, Phú Hữu A, Đông Phú, Phú An, Đông Phước, Đông Phước A, Đông Thạnh, Phú Tân.

- Xã Long Trị còn lại 1.750,99 ha diện tích tự nhiên và 7.221 nhân khẩu.

Huyện Long Mỹ có 39.621,64 ha diện tích tự nhiên và 164.865 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Long Bình, Long Trị, Long Trị A, Long Phú, Tân Phú, Thuận Hưng, Thuận Hoà, Vĩnh Thuận Đông, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Tâm, Lương Nghĩa, Xà Phiên và các thị trấn: Long Mỹ, Trà Lồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- VPCP: BTCN, các PCN,

Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH,

TCCV, KTN, PL, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b).XH

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ37CP.DOC (56832 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.