Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 24/NQ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau


CHÍNH PHỦ  
__________

Số: 24/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã,

phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển

và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

_____

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau như sau:

1. Thành lập xã Khánh Thuận thuộc huyện U Minh trên cơ sở điều chỉnh 17.148 ha diện tích tự nhiên và 13.127 nhân khẩu của xã Khánh Hoà.

Xã Khánh Thuận có 17.148 ha diện tích tự nhiên và 13.127 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Khánh Thuận: Đông giáp xã Biển Bạch và Tân Bằng huyện Thới Bình; Tây giáp xã Khánh Hoà, huyện U Minh; Nam giáp thị trấn U Minh và xã Nguyễn Phích, huyện U Minh; Bắc giáp xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

2. Thành lập thị trấn Rạch Gốc thuộc huyện Ngọc Hiển trên cơ sở điều chỉnh 5.271,50 ha diện tích tự nhiên và 7.831 nhân khẩu của xã Tân Ân.

Thị trấn Rạch Gốc có 5.271,50 ha diện tích tự nhiên và 7.831 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Rạch Gốc: Đông giáp xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển; Tây giáp xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

3. Thành lập phường Tân Xuyên thuộc thành phố Cà Mau trên cơ sở điều chỉnh 1.887,50 ha diện tích tự nhiên và 6.261 nhân khẩu của xã An Xuyên.

Phường Tân Xuyên có 1.887,50 ha diện tích tự nhiên và 6.261 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tân Xuyên: Đông giáp xã An Xuyên và xã Tân Thành, thành phố Cà Mau; Tây giáp xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình; Nam giáp phường 1, phường 4 và phường 9, thành phố Cà Mau; Bắc giáp xã An Xuyên, thành phố Cà Mau và xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

4. Thành lập phường Tân Thành thuộc thành phố Cà Mau trên cơ sở điều chỉnh 1.115,32 ha diện tích tự nhiên và 5.137 nhân khẩu của xã Tân Thành.

Phường Tân Thành có 1.115,32 ha diện tích tự nhiên và 5.137 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tân Thành: Đông giáp xã Tân Thành, thành phố Cà Mau; Tây giáp phường 4 và phường 5, thành phố Cà Mau; Nam giáp phường 6, thành phố Cà Mau; Bắc giáp xã An Xuyên, thành phố Cà Mau.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Khánh Hoà còn lại 6.390,99 ha diện tích tự nhiên và 9.648 nhân khẩu.

Huyện U Minh có 77.461,50 ha diện tích tự nhiên và 92.312 nhân khẩu, có 08 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thị trấn U Minh và các xã: Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Tiến, Khánh Lâm, Khánh Hội, Khánh Hoà và Khánh Thuận.

- Xã Tân Ân còn lại 6.172,45 ha diện tích tự nhiên và 5.012 nhân khẩu.

Huyện Ngọc Hiển có 73.315,13 ha diện tích tự nhiên và 83.152 nhân khẩu, có 07 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Đất Mũi, Tân Ân, Tân Ân Tây, Tam Giang Tây, Viên An, Viên An Đông và thị trấn Rạch Gốc.

- Xã An Xuyên còn lại 3.928,00 ha diện tích tự nhiên và 12.293 nhân khẩu.

- Xã Tân Thành còn lại 2.385,54 ha diện tích tự nhiên và 7.715 nhân khẩu.

Thành phố Cà Mau có 25.030,39 ha diện tích tự nhiên và 204.895 nhân khẩu, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, phường Tân Xuyên và phường Tân Thành, các xã: Tắc Vân, Tân Thành, Hoà Tân, Định Bình, Hoà Thành, Lý Văn Lâm và An Xuyên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- HĐND, UBND tỉnh Cà Mau;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ: ĐP, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). M

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ24CP.DOC (62464 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.