Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập các phường: Nghi Hương, Nghi Thu thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An


CHÍNH PHỦ
_______

Số: 38/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập các phường: Nghi Hương, Nghi Thu

thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

__________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập các phường: Nghi Hương, Nghi Thu thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Thành lập phường Nghi Hương thuộc thị xã Cửa Lò trên cơ sở toàn bộ 999,79 ha diện tích tự nhiên và 7.256 nhân khẩu của xã Nghi Hương.

Phường Nghi Hương có 999,79 ha diện tích tự nhiên và 7.256 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Nghi Hương: Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc; Nam giáp phường Nghi Hòa; Bắc giáp phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

2. Thành lập phường Nghi Thu thuộc thị xã Cửa Lò trên cơ sở toàn bộ 317,21 ha diện tích tự nhiên và 6.125 nhân khẩu của xã Nghi Thu.

Phường Nghi Thu có 317,21 ha diện tích tự nhiên và 6.125 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Nghi Thu: Đông giáp biển Đông; Tây giáp các xã: Nghi Khánh, Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc; Nam giáp phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò và xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc; Bắc giáp xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc và phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò.

3. Sau khi thành lập các phường, thị xã Cửa Lò có 2.781,43 ha diện tích tự nhiên và 70.398 nhân khẩu; có 7 phường trực thuộc, gồm: Nghi Hương, Nghi Thu, Nghi Tân, Nghi Thủy, Thu Thủy, Nghi Hải, Nghi Hòa.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

  

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN,

Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH,

TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ38CP.DOC (31232 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.