Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ : v/v giải thể xã Đắk Plao, điều chỉnh địa giới hành chính xã, tái lập xã Đắk Plao thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông


CHÍNH PHỦ

_______

Số: 28/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày 06  tháng 7 năm 2010

  

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải thể xã Đắk Plao, điều chỉnh địa giới hành chính xã,

tái lập xã Đắk Plao thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Giải thể xã Đắk Plao, điều chỉnh địa giới hành chính xã, tái lập xã Đắk Plao thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

1. Giải thể xã Đắk Plao thuộc huyện Đắk Glong.

2. Điều chỉnh toàn bộ 22.974 ha diện tích tự nhiên và 712 nhân khẩu của xã Đắk Plao về xã Đắk Som thuộc huyện Đắk Glong để quản lý.

Xã Đắk Som có 30.695 ha diện tích tự nhiên và 5.365 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đắk Som: Đông giáp các huyện: Lâm Hà, Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; Tây giáp các xã: Quảng Khê, Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; Nam giáp các huyện: Lâm Hà, Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; Bắc giáp xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông và huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

3. Điều chỉnh 10.480 ha diện tích tự nhiên của xã Quảng Khê và 2.113 nhân khẩu của xã Đắk Plao (giải thể) để tái lập xã Đắk Plao (mới) thuộc huyện Đắk Glong.

Xã Đắk Plao có 10.480 ha diện tích tự nhiên và 2.113 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đắk Plao: Đông giáp các xã: Đắk R'măng, Đắk Som; Tây giáp các xã: Đắk Ha, Quảng Khê, huyện Đắk Glong và xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa; Nam giáp các xã: Quảng Khê, Đắk Som; Bắc giáp các xã: Đắk R'măng, Đắk Ha, huyện Đắk Glong.

4. Điều chỉnh 3.108 ha diện tích tự nhiên của xã Quảng Sơn về xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong để quản lý.

Xã Đắk R'măng có 22.613 ha diện tích tự nhiên và 5.448 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đắk R'măng: Đông giáp xã Đắk Som, huyện  Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông và huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; Tây giáp các xã: Đắk Ha, Đắk Plao; Nam giáp các xã: Đắk Plao, Đắk Som; Bắc giáp các xã: Đắk Ha, Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông và huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

5. Sau khi giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, tái lập xã:

- Xã Quảng Khê còn lại 11.936 ha diện tích tự nhiên và 6.609 nhân khẩu.

- Xã Quảng Sơn còn lại 45.176 ha diện tích tự nhiên và 6.110 nhân khẩu.

Huyện Đắk Glong có 144.875 ha diện tích tự nhiên và 29.248 nhân khẩu;  có 07 xã trực thuộc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB,

  TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). N

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

  Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ28CP.DOC (38912 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.