Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 24/NQ-CP của Chính phủ : V/v điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An


CHÍNH PHỦ
_______

Số: 24/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày  12    tháng  5   năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát

 thuộc huyện Quỳnh Lưu; mở rộng địa giới hành chính và đổi tên

thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

_______

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu.

Điều chỉnh 167 ha diện tích tự nhiên và 2.888 nhân khẩu của xã Quỳnh Mỹ thuộc huyện Quỳnh Lưu về thị trấn Cầu Giát để quản lý.

Thị trấn Cầu Giát có 282 ha diện tích tự nhiên và 9.598 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát: Bắc và Đông giáp xã Quỳnh Hồng; Tây giáp xã Quỳnh Mỹ và xã Quỳnh Lâm; Nam giáp các xã: Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu.

Điều chỉnh 459,86 ha diện tích tự nhiên và 1.703 nhân khẩu của xã Châu Hạnh thuộc huyện Quỳ Châu về thị trấn Quỳ Châu để quản lý.

Thị trấn Quỳ Châu có 548 ha diện tích tự nhiên và 4.040 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Quỳ Châu: Đông, Tây, Nam, Bắc giáp xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu.

3. Đổi tên thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu

Đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu.

4. Sau khi điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính các thị trấn và đổi tên thị trấn Quỳ Châu:

- Xã Quỳnh Mỹ còn lại 605 ha diện tích tự nhiên và 5.162 nhân khẩu;

Huyện Quỳnh Lưu có 607.370 ha diện tích tự nhiên và 375.054 nhân khẩu, có 43 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 02 thị trấn và 41 xã.

- Xã Châu Hạnh còn lại 12.208,14 ha diện tích tự nhiên và 5.978 nhân khẩu;

Huyện Quỳ Châu có 105.765,63 ha diện tích tự nhiên và 53.179 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 01 thị trấn và 11 xã.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

  

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH,

  TCCV, KTN, PL, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). N

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ24CP.DOC (51712 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.