Thông tin chi tiết Nghị quyết của Chính phủ

Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập thị trấn Yên Bình - thị trấn huyện lỵ huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang


CHÍNH PHỦ  ______

CHÍNH PHỦ
______

Số: 47/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thị trấn Yên Bình – thị trấn huyện lỵ

huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

__________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị trấn Yên Bình - thị trấn huyện lỵ huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang như sau:

- Thành lập thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình trên cơ sở nguyên trạng 4.750 ha diện tích tự nhiên và 6.665 nhân khẩu của xã Yên Bình.

Thị trấn Yên Bình có 4.750 ha diện tích tự nhiên và 6.665 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Yên Bình: Đông giáp xã Tân Bắc, xã Bằng Lang; Tây giáp xã Yên Thành; Nam giáp xã Bằng Lang và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; Bắc giáp xã Tân Nam và xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình.

Sau khi thành lập thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình có 77.463 ha diện tích tự nhiên và 56.824 nhân khẩu; có 15 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm thị trấn Yên Bình và các xã: Xuân Minh, Tiên Nguyên, Tân Nam, Bản Rịa, Yên Thành, Tân Trịnh, Tân Bắc, Bằng Lang, Yên Hà, Hương Sơn, Xuân Giang, Nà Khương, Tiên Yên, Vĩ Thượng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Hà Giang;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN,

Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH,

TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).N

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ47CP.DOC (29184 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.