Thông tin chi tiết Văn bản chỉ đạo điều hành

Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Mường Khương - thị trấn huyện lỵ huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai


CHÍNH PHỦ  _________

CHÍNH PHỦ
_________

Số: 43/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã,

thành lập thị trấn Mường Khương – thị trấn huyện lỵ

huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

___________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Mường Khương – thị trấn huyện lỵ huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai như sau:

1. Điều chỉnh 775 ha diện tích tự nhiên và 2.139 nhân khẩu của xã Tung Chung Phố về xã Mường Khương để quản lý.

Xã Mường Khương có 3.565 ha diện tích tự nhiên và 8.207 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương trên cơ sở toàn bộ 3.565 ha diện tích tự nhiên và 8.207 nhân khẩu của xã Mường Khương sau khi đã điều chỉnh địa giới hành chính.

Thị trấn Mường Khương có 3.565 ha diện tích tự nhiên và 8.207 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Mường Khương: Đông giáp xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương; Tây giáp xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Nam giáp xã Thanh Bình, huyện Mường Khương; Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Mường Khương:

Xã Tung Chung Phố còn lại 2.659 ha diện tích tự nhiên và 2.048 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tung Chung Phố: Đông giáp xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương; Tây giáp thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương; Nam giáp xã Nấm Lư, huyện Mường Khương; Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Huyện Mường Khương có 55.614,53 ha diện tích tự nhiên và 51.993 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm thị trấn Mường Khương và các xã: Pha Long, Tả Ngài Chồ, Tung Chung Phố, Dìn Chin, Tả Gia Khâu, Nậm Chảy, Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin, Thanh Bình, Cao Sơn, Lùng Vai, Bản Lầu, La Pan Tẩn, Tả Thàng, Bản Sen.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Lào Cai;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

 Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN,

Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH,

TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ43CP.DOC (32256 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.