Thông tin chi tiết Nghị quyết của Chính phủ

Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ : Về việc thành lập thị trấn Phú Đa thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế


CHÍNH PHỦ ______

CHÍNH PHỦ
______

Số: 82/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thị trấn Phú Đa thuộc huyện Phú Vang,

tỉnh Thừa Thiên Huế

__________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị trấn Phú Đa thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Thành lập thị trấn Phú Đa thuộc huyện Phú Vang trên cơ sở toàn bộ 2.966 ha diện tích tự nhiên và 11.988 nhân khẩu của xã Phú Đa.

Thị trấn Phú Đa có 2.966 ha diện tích tự nhiên và 11.988 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Phú Đa: Đông giáp xã Vinh Phú và xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang; Tây giáp xã Thủy Tân và phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy; Nam giáp xã Vinh Phú và xã Vinh Thái, huyện Phú Vang; Bắc giáp xã Phú Lương và xã Phú Xuân, huyện Phú Vang.

2. Sau khi thành lập thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang có 28.031 ha diện tích tự nhiên và 171.231 nhân khẩu; có 20 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 2 thị trấn: Phú Đa, Thuận An và 18 xã: Phú Thượng, Phú Mỹ, Phú Xuân, Vinh Thái, Vinh An, Vinh Xuân, Phú Hải, Phú Thuận, Vinh Thanh, Vinh Hà, Phú Diên, Phú Mậu, Phú Thanh, Phú An, Phú Hồ, Phú Lương, Vinh Phú, Phú Dương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL,

Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b)

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ82CP.DOC (30208 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.